Dāvanu kartes noteikumi

1. Pircējs, iegādājoties Dāvanu karti, piekrīt tā lietošanas noteikumiem. Pircējs, iegādājoties Dāvanu karti un pēc tam nododot dāvanu karti citai personai, apņemas informēt šo otru personu (Dāvanu kartes turpmāko turētāju) par šiem Dāvanu kartes izplatīšanas noteikumiem.

2. Dāvanu karte ir īpaša veidlapa, karte vai cits informācijas nesējs ar Dāvanu kartes informāciju, kas apstiprina Pircēja maksājumu un dod Dāvanu kartes turētājam tiesības iegādāties ceļojuma pakalpojumus.

3. Dāvanu kartē ir jāreģistrē informācija: Dāvanu kartes identifikācijas numurs (kas norādīti numuros, grafiskajos kodos), dāvanu kartes vērtība (nominālvērtība), cita informācija, kas nepieciešama, lai pienācīgi informētu Pircēju, lai veiktu Dāvanu kartes funkcijas.

4. Dāvanu kartes sākuma datums sakrīt ar tā pārdošanas datumu.

5. Dāvanu karte ir vienreizēja. Dāvanu karte netiek apmainīta pret naudu.

6. Dāvanu karti var iegādāties, sazinoties ar TUI Baltics rezervēšanas nodaļu vietnē booking@tuibaltics.eu.

7. Dāvanu karte ir derīga 6 (sešus) mēnešus.

8. Dāvanu kartes minimālā summa ir EUR 50 (piecdesmit). Dāvanu kartes maksimālā summa ir neierobežota.

9. Iegādājoties Dāvanu karti, tiek izsniegts rēķins. Pēc apmaksas Dāvanu karte tiek nosūtīta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi vai izsniegta kādā no TT Baltics SIA birojiem.

10. Ja ceļojuma un pakalpojuma cena ir augstāka par Dāvanu kartes nominālvērtību, tad trūkstošo summu sedz Dāvanu kartes turētājs.

11 . Ja ceļojuma un pakalpojumu cena, par kuru tiek apmaksāts ar Dāvanu karti, ir mazāka par Dāvanu kartes nominālvērtību, starpība netiek atmaksāta.

12. Izmantojot Dāvanu karti, tā nav atsaucama un atmaksājama.

13. Dāvanu kartes derīguma termiņu sasniedzot, Dāvanu karte tiek automātiski anulēta, un neizmantotā summa netiek atgriezta.

14. Ja tiek pazaudēta Dāvanu karte, tās naudas bilance netiek atjaunota.

15. Dāvanu karte netiks mainīta, nauda netiks atgriezta, ja Dāvanu karte ir bojāta un nav iespējams to identificēt.

16. Ja Dāvanu kartes turētājs ir pārkāpis šos noteikumus un / vai veicis darbības, kas var tikt uzskatītas par tīšu bojājumu Dāvanu kartes pārdevējam, citiem Dāvanu kartes īpašniekiem, Dāvanu karte tiks anulēts un nauda netiks atmaksāta, tās darbības tiks paziņotas tiesībaizsardzības iestādēm.

17. Šie Dāvanu kartes izplatīšanas noteikumi var tikt mainīti.

18. Informācija par Dāvanu karti ir pieejama internetā www.tui.lt, www.tui.lv, www.tui.ee, zvanot uz TT Baltics SIA birojiem pa tālruni: Lietuvā +37052320066, Latvijā +37163007770, Igaunijā +3723350005 un sazinoties pa e-pastu: Lietuvā: vilnius@tuibaltics.eu, Latvijā: riga@tuibaltics.lv, Igaunijā: tallin@tuibaltics.ee.

Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot izmantot vietni, jūs piekrītat to izmantošanas noteikumiem. Cookie policy