• Klientiem


NODERĪGI ZINĀT


Ceļojuma dokumenti
 
Pirms dodaties ceļojumā, pārliecinieties par pases/eID kartes derīguma termiņu. Iepriekš sazinieties ar konkrētās valsts vēstniecību, lai noskaidrotu, kādam jābūt pases/eID kartes derīguma termiņam ieceļojot valstī (vēstniecību kontakti pieejami Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/).
Dodoties ceļojumā arī bērniem ir nepieciešama pase.
Ceļojot ar mājdzīvniekiem, pārliecinieties vai dzīvnieka pasē ir nepieciešamās atzīmes par veiktajām vakcinācijām, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts prasībām.
Ceļošanai ir derīgas visas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, izņemot:
Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 30.jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti);
Latvijas pilsoņu pases, kas izdotas laika posmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadu, un Latvijas nepilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 1997. gada 10.aprīļa līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadu, nav derīgas ceļošanai no 2017. gada 20. Novembra.
Lūdzam pārliecināties pirms ceļojuma vai ir nepieciešama ieceļošanas vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar attiecīgās ārvalsts pārstāvniecību, lai iegūtu informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem. 
Atrodoties ārzemēs, īpaša uzmanība ir jāpievērš savu dokumentu, tai skaitā pases, drošībai. Gadījumā, ja jūs nozaudējat pasi vai ja jums tā tiek nozagta, jums pēc palīdzības ir jāvēršas tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā vai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (diennakts tālrunis ekstremālām situācijām T: +371 26 33 77 11).
Uz ārzemēm var doties tikai ar derīgu ceļošanas dokumentu (pasi, eID karti). Ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš beidzas brauciena laikā, ir nederīgs. Lielākā daļa valstu pieprasa, lai ceļošanas dokuments būtu derīgs ne mazāk kā 6 mēnešus pēc brauciena pēdējās dienas (iespējams, ka tiek pieprasīts derīguma termiņš arī 12 mēnešus pēc brauciena). Mēs iesakām noskaidrot šo jautājumu pirms izbraukšanas, un nepieciešamības gadījumā nomainīt ceļošanas dokumentu vai pagarināt tā derīguma termiņu. 
TUI Baltics ceļojumu operators neuzņemas nekādu atbildību par tūristu, kuram nebūs atļauts ceļot apstākļu dēļ, kas nav organizatora kontrolē.


Vīzas
 
Ieceļošanas noteikumi Turcijā. Latvijas pilsoņiem vīza ieceļošanai Turcijā ar tūrisma mērķi nav nepieciešama, ja uzturēšanās nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā un attiecīgi 30 dienas katrā ieceļošanas reizē. Latvijas nepilsoņiem ieceļošanai Turcijā nepieciešama vīza. Vīza jānoformē, izmantojot e-Vīzas sistēmu www.evisa.gov.tr. Atgādinām, ka pasei ieceļošanas brīdī jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās. Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu Ja rodas jautājumi vai neskaidrības par bērnu ceļošanas kārtību un citiem ceļošanas jautājumiem zvaniet uz robežsardzes diennakts tālruni 67075718, 67075616, rakstiet uz e-pastu: robezsardze@rs.gov.lv vai meklējiet informāciju Valsts robežsardzes mājas lapā www.rs.gov.lv, sadaļās „Robežas šķērsošana” un „Jautājumi un atbildes”.
Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem ieceļošanai Ēģiptē ir nepieciešama vīza. Saskaņā ar Ēģiptes sniegto informāciju Latvijas pilsoņi pirms ceļojuma var noformēt elektronisko vīzu, ko iespējams saņemt tikai Ēģiptes oficiālajā tīmekļa vietnē: www.visa2egypt.gov.eg. Elektroniskai vīzai ir jāpiesakās vismaz septiņas dienas pirms plānotā ceļojuma. Vīzas atteikuma vai pieteikuma anulēšanas gadījumā, t.sk., ja vīzu anketa aizpildīta nepilnīgi vai kļūdaini, valsts nodeva netiek atmaksāta. Pagaidām Latvijas pilsoņi Ēģiptes vīzu var saņemt arī uz robežas, ieceļojot Ēģiptē. Vienreizējas vīzas nodeva - 25 ASV dolāri, daudzkārtējas – 60 ASV dolāri. Samaksa veicama bankas filiālē robežas šķērsošanas vietā.  
Latvijas nepilsoņiem vīza jāsaņem pirms ceļojuma kādā no Ēģiptes diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām. Ārlietu ministrija aicina pirms došanās uz Ēģipti par vīzas saņemšanas kārtību sazināties ar Latvijā akreditēto Ēģiptes vēstniecību Stokholmā, Zviedrijā (Konsulārās nodaļas tālrunis +46 8 45 99 870, e-pasts: embassyofegypt@telia.com).
To valstu un teritoriju sarakstu, uz kurām Latvijas pilsoņi/nepilsoņi var doties bez vīzas, var atrast Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/arvalstisdzivojosajiem/bezvizu/, vai uzzināt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni ceļotājam 80005905.
Ja attiecīgā valsts nav noteikusi bezvīzu režīmu, tad ieceļošanai šajā valstī ir jāsaņem vīza. Aktuālo informāciju par vīzas saņemšanas noteikumiem un kārtību var iegūt attiecīgās valsts vēstniecībā (vēstniecību kontaktus atradīsiet LR Ārlietu ministrijas mājās lapā http://www.am.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/).
Tūrisma sezonas laikā vīzu izsniegšanas kārtība un citas prasības var mainīties – par aktuālo informāciju ir jāinteresējas tūrisma aģentūrā vai attiecīgās valsts vēstniecībā vai konsulārajā pārstāvniecībā.
Lūdzam ņemt vērā, ka ne tūrisma operators, ne tūrisma aģentūra nenes atbildību, ja klients nevar doties ceļojumā sakarā ar to, ka kompetentās iestādes ir atteikušas vīzas izsniegšanu, vai robežsardzes un migrācijas dienesti ir pieņēmuši lēmumu, kas liedz klientam izceļot/ieceļot konkrētā valstī.
TUI Baltics nav atbildīgs par to, ka tūrists nav iegādājies vīzu, kā arī par robežkontroles iestāžu vai migrācijas iestāžu pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz tūristu un jebkādiem zaudējumiem.
Apdrošināšana
 
Ceļojot, iesakām iegādāties medicīnisko izdevumu apdrošināšanu, kas negadījuma gadījumā nodrošinās nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Pirms aizbraukšanas mēs iesakām precizēt apdrošināšanas noteikumus un nosacījumus, kur pieteikties apdrošināšanas gadījumam.
Atkarībā no apdrošinātāja piedāvātajiem nosacījumiem, ceļojuma apdrošināšana var nodrošināt dažāda veida finansiālo aizsardzību, ceļojot citā valstī: izmaksas, kas radušās nelaimes gadījuma rezultātā, netīši nodarītie zaudējumi, ko radījis iedzīvotājs, un radītie zaudējumi, kā arī bagāžas, transportējamo priekšmetu, medicīnisko pakalpojumu zudums, ja nepieciešams. Daži uzņēmumi piedāvā segt pat zaudējumus, kas radušies tādēļ, ka ceļojuma sākums kāda iemesla dēļ (piemēram, kavēšanās) ir palielinājies vai vispār nav noticis. Tāpat kā daudzi citi apdrošināšanas veidi, apdrošināšanas prēmija tiek aprēķināta individuāli un ir atkarīga no galamērķa valsts. Turklāt tajā ir ņemts vērā, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai ceļotu, kāda veida apdrošināšanu vēlaties, kāda veida kaitējums ir aizliegts, ceļojuma veids (ceļojumi uz kalniem vai kalniem, iespējams, uzskatāmi par riskantākiem, tāpēc viņu apdrošināšana maksās vairāk) un tā tālāk.
Ja esat cietis no traumas vai slimības ārzemēs, jums nekavējoties jāsazinās ar apdrošināšanas sabiedrību, kurā esat apdrošināts, un tuvāko medicīnas iestādi. Tikai šajā gadījumā no medicīnas iestādes varēsiet iegūt pierādījumus par apdrošināšanas gadījumu. Pieprasīt medicīniskās iestādes dokumentu, norādot: pacienta vārdu, apdrošināšanas gadījuma datumu, ārstniecības iestādes nosūtīšanas datumu, ārstēšanas ilgumu, diagnozi, veiktās pārbaudes un ārstēšanu. Noteikti pieprasiet maksājumu dokumentus (rēķinus, kvītis), kas apstiprina, cik daudz un kādā valūtā pakalpojumi tika sniegti.
Ja pilsonis, kurš ir slims vai ievainots ārzemēs, nav bijis apdrošināts pirms došanās ārzemēs, viņam / viņai parasti ir jāatlīdzina visa ārstēšanās maksa ārzemēs. Šāda pilsoņa nāves gadījumā visus izdevumus sedz viņa ģimene vai radinieki.
Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir bezmaksas veselības apdrošināšanas karte, ko izdevusi slimokase, kas turētājam bez maksas sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā ES valstī, EEZ dalībvalstī un Šveicē. Tomēr tikai ar šādu karti apdrošināšanas segums ir mazāks. Tāpēc pat tiem, kam ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, mēs iesakām iegādāties papildu ceļojumu apdrošināšanu, kas vienmēr ietver veselības apdrošināšanu.
 
Bērnu ceļošana 
 
Bērnam neatkarīgi no viņa valstiskās piederības, izceļojot no Latvijas un šķērsojot iekšējo robežu, t.i. ceļojot uz Šengenas līguma dalībvalstīm, obligāti līdzi ir jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei vai pilsoņa identifikācijas kartei.
Augstāk minētais neizslēdz to, ka, ja Valsts robežsardzes amatpersonām, veicot savas kompetences ietvaros personu pārbaudes valsts teritorijā (t.sk. lidostas teritorijā), rodas aizdomas par bērna pretlikumīgu izvešanu no valsts, personai, kas pavada bērnu, var tikt pieprasīts uzradīt dokumentus vai sniegt informāciju, kas apliecina bērna saikni ar pavadošo personu vai to, ka bērns netiek izvests no valsts pret savu gribu vai viņa vecāku vai aizbildņu gribu. Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja bērns ceļo viens pats.
!!!Ņemot vērā iespējamo pārbaudi, iesakām vienmēr ņemt līdzi bērna dzimšanas apliecību, pilnvaru vai jebkuru citu dokumentu, kas atļauj bērnam izceļot konkrētās personas pavadībā, vai notariāli apliecinātu atļauju bērnam ceļot patstāvīgi.
Kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas ārējo robežu, t.i., ceļojot uz valstīm, kas nav Šengenas līguma dalībvalstis, piemēram, Ēģipti, Turciju, Taizemi, regulē 2010.gada 03.augusta LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 721.

Vakcinācija
 
Pirms došanās ceļojumā, ikvienam vajadzētu uzzināt par infekcijas slimību risku un iespējamiem profilakses pasākumiem. Informācija par vakcināciju ceļotājiem un profilaktisko vakcināciju ceļojot uz konkrētu valsti atrodama šeit: 
http://vakcinejies.lv/lv/informacija/vakcinacija_celotajiem/
 
Lidojuma laiks
 
Visa informācija ir norādīta ceļojuma dokumentos. Pirms katra brauciena pārbaudiet lidojuma laiku. Dienu pirms ieplānotās izlidošanas lidojuma laiku var pārbaudīt sazinoties ar tūroperatoru vai http://www.riga-airport.com/. Informāciju par atgriešanās lidojumu Jums sniegs TUI pārstāvis, kā arī to varat noskaidrot viesnīcas reģistratūrā vai apskatot TUI informācijas stendu. 
Tūroperators neuzņemas atbildību par apstākļiem, kurus nav iespējams ietekmēt sakarā ar lidojuma laiku maiņu sakarā ar dažādiem neparedzētiem apstākļiem (piemēram, nelabvēlīgi laika apstākļi, streiki, tehniski iemesli vai drošības trūkimi, kas ietekmē gaisa pārvadātāja darbību utt.).
Lidosta
Reģistrēšanās uz čarterreisu notiek lidostā. Pasažieriem jāierodas lidostā ne vēlāk kā 2 stundas pirms lidojuma, lai varētu reģistrēties laikā un pabeigt visas robežas un muitas pārbaudes. Reģistrētā bagāža tiek nodota reģistrējoties, sēdvietas lidmašīnā tiek piešķirtas arī reģistrācijas laikā. Iekāpšanas izeja parasti tiek slēgta 30 līdz 45 minūtes pirms lidojuma. TUI Baltics nav atbildīgs par nokavētu lidojumu. Šajā gadījumā kompensācija netiek sniegta. Gaisa pārvadātājam ir tiesības atteikt iekāpšanu pasažierim, ja tā garīgais vai fiziskais stāvoklis, tostarp intoksikācija ar alkoholu vai narkotikām, var apdraudēt savu, citu pasažieru, apkalpes, kā arī citu pārvadātāja noteikumos norādītos iemeslu dēļ. Lidmašīnā tūristi tiek aicināts uzvesties atbildīgi un ievērot aviācijas drošības prasības. Uzvedības noteikumu pārkāpumi lidmašīnā ir pakļauti administratīvai atbildībai. Šādā gadījumā gaisa pārvadātājam vai ceļojuma rīkotājam nodarītais zaudējums jāmaksā pasažierim, kas nodarījis kaitējumu.
Neparedzētu apstākļu dēļ (laika apstākļi, neparedzētas tehniskas problēmas, kas apdraud lidojuma drošību, streiki, kas ietekmē apkalpojošā gaisa pārvadātāja darbības ierobežošanu utt.) var mainīties aviobiļetē un/vai tūrisma pakalpojumu līgumā norādītais izlidošanas laiks.
Bagāža
 
No divu gadu vecuma katram pasažierim ir atļauts bez papildu maksas pārvadāt 15-20 kg reģistrētas bagāžas un 5 kg rokas bagāžas, ja aviokompānija nav noteikusi savādāk. Ja vienā reģistrētās bagāžas vienībā tiek pārvadātas vairāku personu mantas, tad šīs bagāžas svars nedrīkst pārsniegt 32 kg. Par nereģistrētās bagāžas drošību un saglabāšanu rūpējas pats pasažieris, savukārt, par reģistrētās bagāžas drošību un saglabāšanu lidojuma laikā ir atbildīga aviokompānija. Par katru reģistrētās bagāžas virssvara kilogramu var tikt pieprasīta papildu samaksa, kas maksājama attiecīgajā lidostā. Arī par nestandarta bagāžas (vindsērfinga, akvalangista aprīkojuma, slēpju un tml.) pārvadāšanu var tikt iekasēta papildus maksa (tāda veida bagāža nav iekļauta bezmaksas pārvadājamās bagāžas normā). Papildu maksas par bagāžu nosaka aviokompānija un attiecīgā lidosta. Neiesakām reģistrētajā bagāžā pārvadāt viegli plīstošas un ļoti vērtīgas lietas! Iesakām reģistrētajā bagāžā ievietot Jūsu vizītkarti vai jebkuru kontaktinformāciju, lai bagāžas pazušanas gadījumā, to varētu viegli identificēt.
Pazaudēšanas vai sabojāšanas iespējamības dēļ reģistrētajā bagāžā nav ieteicams vest vērtīgus priekšmetus (piem., naudu, atslēgas, medikamentus, medicīniskos dokumentus, brilles, fotoaparātus, videokameras un citas vērtīgas elektronikas vai tehnikas ierīces un to aksesuārus, juvelierizstrādājumus, dārgmetālus, mūzikas instrumentus, vērtspapīrus, vērtīgus mākslas darbus, biznesa dokumentus, pases vai citus personas identifikācijas dokumentus).
Priekšmeti, kurus aizliegts pārvadāt reģistrētajā bagāžā (plašāk http://www.caa.lv):
– sprāgstierīces, ieskaitot detonatorus, spridzekļus, granātas, mīnas un šāviņus;
– gāzes, ieskaitot propānu un butānu;
– degšķidrumus, ieskaitot benzīnu un metanolu;
– ugunsnedrošas cietvielas un reaģentus, ieskaitot magniju, aizdedzināšanas līdzekļus, pirotehniku un signālraķetes;
– oksidējošas vielas un organiskos peroksīdus, ieskaitot balinātājus un automašīnu korpusa kosmētiskā remonta līdzekļus;
– toksiskas vai infekciju izraisošas substances, ieskaitot žurku indi un inficētas asinis;
– radioaktīvas vielas, ieskaitot medicīniskos vai komerciālos izotopus;
– koroziju izraisošas vielas, ieskaitot dzīvsudrabu un transportlīdzekļu akumulatorus;
– transportlīdzekļu degvielas apgādes sistēmas sastāvdaļas, kuras bijušas saskarē ar degvielu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka rokas bagāžā ir atļauts pārvadāt nelielu šķidruma daudzums. Šķidrumiem 100 ml vai mazāka tilpuma traukos jābūt ievietotiem caurspīdīgā, atkārtoti aizveramā 1 litra tilpuma maisiņā Vienam pasažierim var būt viens.
Ja bagāža kavējas, pasažierim par kavēšanās faktu nekavējoties rakstiski jāinformē aviopārvadātājs. Ja bagāžas kavēšanās dēļ pasažierim ir nodarīti zaudējumi (nācies iegādāties pirmās nepieciešamības priekšmetus), aviopārvadātājam ir jāiesniedz rakstiska pretenzija ne vēlāk kā 21 dienas laikā no bagāžas saņemšanas dienas. Ja saņemtā bagāža ir sabojāta, pasažierim rakstiska pretenzija jāiesniedz ne vēlāk kā 7 dienu laikā. Ja bagāža neatrodas 21 dienas laikā, tā tiek atzīta par pazudušu vai sabojātu, rakstiska prasība par zaudējumu atlīdzību ir jāiesniedz pēc iespējas ātrāk. Ja aviokompānija atsakās apmierināt prasību, pasažierim ir tiesības 2 gadu laikā vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu. Aviokompāniju atbildība bagāžas sabojāšanas, nozaudēšanas un kavētas piegādes gadījumos nepārsniedz 1131 SDR (speciālās aizņēmuma tiesības) – ap 1320 EUR. Aviokompānija nav atbildīga par kaitējumu, kas radies bagāžas kavētas piegādes dēļ, ja tiek pierādīts, ka tā, tās darbinieki, pārstāvji ir veikuši visus pieejamos saprātīgos pasākumus, lai no šāda kaitējuma izvairītos, vai arī, ka viņiem nebija iespējams šādus pasākumus veikt.
Ja bagāža tiek pazaudēta vai kavējas tās piegāde, pasažierim ir tiesības iegādāties pirmās nepieciešamības priekšmetus, bez kuriem viņš nevar iztikt ceļojuma laikā. Nav konkrēta priekšmetu saraksta, kurus pasažieris drīkst iegādāties. Tie var būt pirmās nepieciešamības higiēnas piederumi, bet ja nepieciešams doties uz svarīgu tikšanos, par pirmās nepieciešamības priekšmetu var tikt atzīts arī uzvalks un tml. Pasažierim nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot savas tiesības iegādāties pirmās nepieciešamības priekšmetus, jo nolūkā saņemt kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem viņam vajadzēs aviosabiedrībai pierādīt iegādāto priekšmetu nepieciešamību.
Nokļūšana no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ (transfērs)
Tūristiem, kuri ir iegādājušies TUI Baltics ceļojumu paketi, grupu pārvadājumi (transfērs) - uz viesnīcu -ierašanās dienā un atpakaļ uz lidostu - izbraukšanas dienā - tiek organizēti. Transporta pakalpojumus ietver apstāšanos un tūristu izlaišanu citās viesnīcās.  Pārvadāšanas ilgums ir atkarīgs no gaidīšanas laika lidostā, transportēšanas attāluma, pieturvietu skaita un laika citās viesnīcās, satiksmes un citiem apstākļiem, kurus TUI Baltics nevar paredzēt. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažu viesnīcu atrašanās vietas dēļ autobusi ne vienmēr var pievest viesus pie pašas viesnīcas. Šādos gadījumā tūristi tiks uzņemti un nogādāti pēc iespējas tuvāk viesnīcai, Taču pastāv iespēja, ka neliels ceļa posms būs jāmēro ar kājām.  
Privāto transfēru iespējams pieteikt par papildus samaksu, kas nodrošina tūristu nogādāšanu no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ, nepastājoties citās viesnīcās.   

Lidojums grūtniecības laikā

Onur air noteikumi paredz, ka grūtniecei ir jābūt apliecinājumam (angļu valodā), kurā norādīts grūtniecības ilgums un lidošanas atļaujai.Grūtniecēm, no 28 līdz 35 nedēļai (ieskaitot), tiks lūgts uzrādīt medicīnisko izziņu, kurā norādīts, ka "viņa var lidot ar lidmašīnu". Ir svarīgi, lai šāds ārsta sertifikāts būtu izdots vismaz 7 dienas pirms lidojuma. Jūs nevarat lidot ar Onur Air no 35. grūtniecības nedēļas.Ārsta sertifikātam, ja tas nav angļu valodā, nepieciešams tulkojums, kurš ir apstiprināts ar tulka parakstu un zīmogu, un derīgs visā ceļojuma laikā. Ja jūsu pārvadātājs ir cita aviokompānija, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi.
Ja lidojumu vada regulāra aviokompānija, lūdzu, pārbaudiet aviosabiedrības tīmekļa vietni par lidojuma noteikumiem grūtniecības laikā.
 
Viesnīcas
 
Pasaulē nav nevienas viesnīcu klasifikācijas sistēmas. Viesnīcām kvalifikāciju var sniegt starptautiskās, valsts vai vietējās pašvaldības, tūrisma komisijas vai citās iestādes, tāpēc viesnīcu standarti dažādās valstīs atšķiras. Pat tāda pati viesnīcu kategorija vienā valstī var ievērojami atšķirties atkarībā no viesnīcas atrašanās vietas, stāvokļa, telpas lieluma, telpu izmēra un uzstādīšanas, pakalpojumu līmeņa, sniegto pakalpojumu skaita.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka papildus mūsu mājas lapā www.tui.lv viesnīcas nosaukumam un viesnīcas kategorijai ir pievienots (kroņa simbols), bet tas nav līdzvērtīgs oficiālajai viesnīcas kategorijai valstī, ko nosaka valsts iestāde. Šis ir subjektīvs viesnīcas novērtējums, kas balstīts uz valsts specifiku, viesnīcas atrašanās vietu, viesnīcas lielumu, uzstādīšanas kvalitāti, sniegto pakalpojumu kvalitāti un daudzumu, pakalpojumu un vairāk.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka viesnīcas numuru fotogrāfijas, kas norādītas mūsu mājas lapā www.tui.lv un katalogā, ir paraugs. Tādēļ tās var atšķirties pēc izmēra, telpas izkārtojuma un telpas faktiskā stāvokļa.
Oficiālā viesnīcas kategorija valstī ir norādīta viesnīcas aprakstā sadaļā "Papildus informācija".
 
Diennaktis viesnīcā
 
Diennakts viesnīcā parasti sākas no 14:00-18:00 un beidzas nākamās dienas 10:00-12:00 (konkrēts laiks ir atkarīgs no viesnīcas politikas). Kamēr numuri tiek sagatavoti viesu uzņemšanai, bagāžu var novietot bagāžas uzglabāšanas telpā vai citā viesnīcas noteiktā vietā. Ja ir iespēja, viesnīcas administrācija uzņem viesus agrāk. Vēlā izrakstīšanās parasti ir par papildus samaksu, jāpiesaka viesnīcas reģistratūrā un ir atkarīga no numuru pieejamības.
 
Naktsmītnes
 
Konkrēti numuri tiek izdalīti pēc viesnīcas administrācijas ieskatiem. Ja ir iespēja, tiek apmierinātas klientu īpašās vēlmes, piemēram, numurs ar skatu uz jūru, taču parasti šādi pieprasījumi ir par papildus maksu. Dažādiem numuru tipiem cenas ir atšķirīgas, tāpēc ceļojuma/viesnīcas rezervēšanas jārezervē konkrēts numura tips (kas ir norādīts viesnīcas aprakstā).
Viesnīcas administrācijas, apstiprinot pasūtījumu, garantē nodrošināt klientiem pierezervēto numura kategoriju, taču nevar garantēt, ka visi numuri atradīsies vienā stāvā, vai blakus viens otram.  
Papildu pieprasījumus, piemēram, izmitināšanu pirmajā stāvā vai viesnīcas istabā, blakus esošajos numuros, numuros ar vienu divvietīgu vai divām vienvietīgām gultām, viesnīcas administrācija var apmierināt pēc iespējas.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka fotoattēli viesnīcas mājas lapā www.tui.lv un katalogā ir paraugi, tāpēc viesnīcas istabas krāsa, mēbeles un izkārtojums var atšķirties, kā arī faktiskais telpas stāvoklis. TUI Baltics katalogi vai tīmekļa vietne www.tui.lv nodrošina saites uz dažu viesnīcu tīmekļa vietnēm, kur viesnīcas administrācija publicē informāciju šajā tīmekļa vietnē. TUI Baltics nav atbildīgs par viesnīcas publicēto informāciju.
Viesnīcā var būt standarta divvietīgi vai vienvietīgi numuri, studijas, ģimenes numuri. Viesnīcas divvietīgajā numurā var būt viena divvietīga vai divas atsevišķas gultas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka viesnīcā nav trīsvietīga vai četrvietīga numura. Šajā gadījumā standarta numurā ir papildu saliekamā gulta, atzveltnes krēsls vai dīvāngulta. Papildus gulta var būt saliekamā gulta, dīvāns, izvelkamais krēsls u.c. Papildu gultas s ir viesnīcas administrācijas ziņā.
Ģimenes numurus var sastāvēt no vairākiem numuriem vai vienas istabas. Vairāku istabu numuriem nav jābūt atdalītiem ar starpsienām vai durvīm. Pirms rezervēt ģimenes numuru, lūdzu precizējiet numura plānojumu un izkārtojumu.
Vienvietīgas istabas cena vienai personai var būt augstāka par divvietīgā numura cenu vienai personai. Vienvietīgie numuri var būt mazāki par standarta divvietīgajiem numuriem. Tūristu, kurš samaksājis par vienvietīgu istabu, var izmitināt divvietīgā numurā, bet tas nenozīmē, ka istabā tiks izmitināti citi cilvēki. Persona, kas ceļo kopā ar bērnu, dažās viesnīcās var rezervēt vienu numuru. Pēc tam numurā ir pieejama papildu gulta (atkarībā no bērna vecuma).
Svarīgu iemeslu dēļ, kas informē tūristus, ceļojumu rīkotājs var izmitināt viesnīcas tajā pašā vai augstākā kategorijā. Izmitināšana var notikt visā uzturēšanās laikā vai tā daļā.
Dažās viesnīcās vai apartamentos, viesnīcas administrācijas ir jāatstāj depozīts, kas tiks atgriezts izbraukšanas dienā, ja nebūs bojājumi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs zaudējat savu istabas atslēgu (karti) vai dvieļu karti vai seifa atslēgu, iespējams, jums būs jāmaksā soda nauda atkarībā no viesnīcas politikas.
Dažas viesnīcas var būt orientētas uz pieaugušo atpūtu, un tām var būt ierobežojumi attiecībā uz viesu vecumu, piemēram, viesnīca neuzņem viesus jaunākus par 16 gadiem.
 
Economy klases numuri ir zemākās klases viesnīcas numuri. Iespējams, ka remonts šajā numurā jau ir nokalpojis savu laiku, tajā nav balkona, platības ziņā tas ir mazāks kā standarta numurs. Pa logu var redzēt citas ēkas sienu, ventilatoru vai ko citu, kas neizsauc sajūsmu.
Promo numurs - jebkurš numurs viesnīcā. Šāda veida numura rezervācijas gadījumā viesnīcas administrācija ir tiesīga izmitināt tūristus gan ekonomiskās klases numurā, gan augstākās klases numurā, tas ir atkarīgs no viesnīcas noslogojuma. Precīzs numura veids tiek pateikts viesi ierodoties viesnīcā.  
Standart numurs ir vienkāršākais, standarta numurs. Numurā būs gulta un vannas istaba, interjers ir atkarīgs no viesnīcas līmeņa.
Family numurs - ģimenes numurs. Divas blakus esošas istabas, katrā no tām ir divas gultas. Pirms rezervēšanas pārliecinieties, ka telpas ir atdalītas ar durvīm. Parasti tas maksā vairāk nekā standarta numurs ar divām papildu gultām.
Junior Suite numurs ir lielāks par standarta numuru. Divas istabas: guļamistaba un dzīvojamā istaba. Visbiežāk šādi numuri ir pieejami 5 * viesnīcās, retāk 4 * viesnīcās un maksā apmēram 30% dārgāka nekā standarta numuri.
Suite numurs - plašs divistabu numurs, labi aprīkotas, ar daudz mēbelēm, bieži vien ar divām vannas istabām (ja ir tikai viena vannas istaba, var būt vanna un duša). Šajos numuros viesi ierašanās dienā bieži tiek sagaidīti ar vīnu un augļiem. Šāds numurs izmaksās par 50% dārgāk nekā standarta numurs.
Deluxe Suite, Excellence Suite - divas vai trīs istabas, daudz lielākas par "Suite" numuru. Galvenokārt ir džakuzi, liela terase vai balkons. Šajā kategorijā esošā istaba parasti maksā divreiz dārgāk kā standarta numuri.
King suite, Presidential Suite - lielākajā daļā šo numuru ir divas guļamistabas, dzīvojamā istaba, pētījums? Un divas vannas istabas. Numuros ir dizaina mēbeles. Blakus tam parasti ir drošības numurs. Šāds numurs jums izmaksās vismaz trīs reizes dārgāk nekā standarta numurs.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka tāda paša tipa viesnīcas numuri var atšķirties pēc izmēra, atrašanās vietas, telpas izkārtojuma, mēbeļu izvietojuma telpā un faktiskā telpas stāvokļa. Tas var atšķirties no fotogrāfijās, kas norādītas katalogā vai tīmekļa vietnē.
 
Izmitināšanas veidi:
 
DBL / TWIN (divvietīgs numurs) - divvietīgs numurs ar vienu divguļamo gultu vai divām atsevišķām gultām.
DBL + EXB (divvietīgs numurs ar papildu gultu) - divvietīgs numurs ar vienu divvietīgu (vai divām vienvietīgām gultām) un vienu papildu vienvietīgu gultu. Papildu gulta var būt salokamā gulta, dīvāns, izvelkamais krēsls vai citas guļamvietas. Papildu gultas nodrošinājums ir viesnīcas administrācijas pārziņā. Papildu gulta parasti ir mazāka / šaurāka, tāpēc trešajai personai ` numurā tiek piemērota zemāka cena.
TRPL (trīsvietīgs numurs) - trīs personu istaba, parasti pieejamas trīs atsevišķas, vienvietīgās gultas.
SGL (vienvietīgs numurs) - vienvietīgs vai divvietīgs numurs. Maksa par šo numuru vienmēr ir augstāka, jo numuru izmanto viena persona.
SGL + CHD (vienvietīgs numurs + 1 bērns) - vienvietīgs numurs. Parasti tas ir standarta divvietīgs numurs ar divām atsevišķām gultām vai vienu lielu gultu un papildus gultu bērnam.
DBL + CHD (divvietīgs numurs + 1 bērns) - standarta divvietīgs vai "twin" numurs. Parasti šāda veida numuriem ir 2 gultas, jo viesnīcas administrācija paredz, ka bērns var gulēt kopā ar pieaugušajiem.
DBL + 2CHD (divvietīgs numurs + 2 bērni) - standarta divvietīgs numurs ar 1 divvietīgu vai 2 vienvietīgām gultām un 1 papildu gultu Parasti šāda veida izmitināšanas numuriem ir 2 vai 3 gultas, jo viesnīcas administrācija paredz, ka viens no diviem bērniem var gulēt kopā ar pieaugušajiem.
 
Skats pa logu
 
Sea view - numurs ar daļēju vai sānu skatu uz jūru.
Garden view - numurs ar skatu uz dārzu vai viesnīcas labiekārtoto teritoriju. 
Mountain view - numurs ar skatu uz kalniem. 
Pool view - numurs ar skatu uz baseinu.
Land view - numurs ar skatu uz teritoriju/dārzu
 
Attālums līdz jūrai
 
Attālums līdz jūrai tiek mērīts metros, un aprēķināts no tuvākās viesnīcas teritorijas vietas līdz jūrai. Sakarā ar infrastruktūras un dažādu būvdarbu attīstību kūrortos var mainīties attālumi līdz pludmalei, pilsētas centram vai citiem objektiem. 
Viesnīcas, kuras atrodas jūras krastā parasti nav atdalītas no pludmales, bet ir atsevišķi gadījumi ka starp viesnīcu un pludmali atrodas promenāde vai viesnīca atrodas jūras krastā, bet uz klints, bez tiešas pieejas jūrai. Lūdzam pirms rezervācijas veikšanas noskaidrot Jūsu viesnīcas specifikāciju pie tūroperatora. 
Pirmā līnija - viesnīcas, kur starp pludmali un viesnīcu nav citu ēku, bet var būt ceļš vai iela. Ir gadījumi, kad viesnīca atrodas pirmajā rindā, bet daļa no viesnīcas teritorijas atrodas jūras krastā.
Otrā līnija- viesnīcas, kur starp pludmali un viesnīcu var būt vairāki ceļi un ēkas.
 
Ēdināšana viesnīcās
 
- RO (tikai istaba) - pašapkalpošanās naktsmītnes.
- BB (brokastis) – iekļautas brokastis.
- HB (puspansija) - iekļautas brokastis un vakariņas. Brokastis ietver bezmaksas kafiju, tēju (vai citus dzērienus, ko piedāvā viesnīca). Vakariņās visi dzērieni ir pieejami par papildu samaksu.
- HB + (puspansija +) - iekļautas brokastis un vakariņas. Brokastis ietver bezmaksas kafiju, tēju (vai citus dzērienus, ko piedāvā viesnīca). Vakariņas ir pieejami bezmaksas vietējie dzērieni.
- FB (pilna pansija) - iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas. Brokastis ietver bezmaksas kafiju, tēju (vai citus dzērienus, ko piedāvā viesnīca). Pusdienās un vakariņās ir pieejami dzērieni par papildu samaksu.
- FB + (pilna pansija +) - iekļautas brokastis, pusdienas un vakariņas. Brokastis ietver bezmaksas kafiju, tēju (vai citus dzērienus, ko piedāvā viesnīca). Pusdienās un vakariņās ir pieejami bezmaksas vietējie dzērieni.
- AI (viss iekļauts) - ietver brokastis, pusdienas un vakariņas, vietējos dzērienus. Precīzu viesnīcu pakalpojumu sarakstu un darba laiku nosaka viesnīcas administrācija.
- UAI (ultra all inclusive) - ietver brokastis, pusdienas un vakariņas, vietējos dzērienus. Turklāt var tikt iekļauti daži ārzemju dzērieni un / vai papildu pakalpojumi. Precīzu viesnīcu pakalpojumu sarakstu un darba laiku nosaka viesnīcas administrācija.
- A la carte ēdienkarte. Vieta A la carte restorāniem ir jārezervē iepriekš viesnīcas reģistratūrā. Apmeklējums A la carte restorānos var tikt iekļauts cenā vai par papildu samaksu.
 
Viesnīcu pakalpojumi
 
TUI Baltic mājas lapa, kā arī citi informācijas materiāli, sniedz informāciju par tūrisma sezonā piedāvātajiem pakalpojumiem un izklaidēm. Tūrisma sezonā viesnīcu pakalpojumu saraksts, laiks un cenas var atšķirties. Izklaides pasākumu biežumu un izkārtojumu nosaka viesnīcas administrācija. Precīzu informāciju var atrast viesnīcas oficiālajā tīmekļa vietnē.
Sezonas sākumā (no marta līdz maijam) un sezonas beigās (no oktobra līdz novembrim) daži pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no laika apstākļiem unviesnīcas noslogojuma. Viesnīcas aprakstos ne vienmēr tiek sniegts precīzs saraksts ar visiem pakalpojumiem, kuriem tiek piemērota papildus samaksa. Piedāvāto pakalpojumu klāsts, ilgums un laiks ir viesnīcu administrācijas ziņā. Lūdzu, sazinieties ar viesnīcas administrāciju, lai saņemtu precīzu informāciju par viesnīcas apmaksātajiem un bezmaksas pakalpojumiem. Bieži vien sezonas laikā apmaksāto un neapmaksāto pakalpojumu klāsts var mainīties.
Pakalpojumi, par kuriem viesnīca var piemērot papildus samaksu: seifs, internets, piekļuve trenažieru zālei, tenisa korts, sporta inventārs, sauna, džakuzi, spa procedūras. Dažās viesnīcās šie pakalpojumi ir pieejami tikai pieaugušajiem vai bērniem no noteikta vecuma. Daudzās viesnīcās netiek nodrošināti pludmales un baseina dvieļi, tāpēc ieteicams izmantot personalizētu pludmales vai baseina dvieli, vai par papildus samaksu tos izīrēt no viesnīcas. Maksu par papildus pakalpojumiem nosaka viesnīcas administrācija. 
 
Kūrorta/tūrisma nodeva
 
Atkarībā no izvēlētās valsts vai reģiona, jums var tikt piemērota kūrorta nodeva. Nodokļa likme ir atkarīga no valsts, reģiona, cilvēku skaita un vecuma. Kūrorta nodeva ir jāmaksā uz vietas, reģistrējoties vai izrakstoties no viesnīcas.
Vietējo kūrortu pašvaldību iestādes jebkurā laikā var ieviest kūrorta vai tūrisma nodokli, pusēm ir tiesības mainīt kūrorta summu bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lūdzam pirms tam noskaidrot informāciju pie tūroperatora. 
TUI Baltics nav atbildīgs par pašvaldību vai valsts iestāžu pieņemtajiem lēmumiem.
Mini bārs
Lielākajā daļā viesnīcu numuru ir pieejams mini bārs ar dažādiem bezalkoholiskajiem un alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī uzkodām. Viesnīcas administrācija nosaka dzērienu un uzkodu klāstu mini bāros, vairākumā gadījumu tas viss ir par papildu samaksu un minibāra pakalpojumi tiek apmaksāti viesnīcā pēc izrakstīšanās. Minibārs var būt tukšs vai atsvaidzināts saskaņā ar viesnīcas administrāciju.
 
Kondicionieris
 
Viesnīcās ir pieejamas divu veidu kondicionēšanas sistēmas: centrāla vai individuālā, kas darbojas atbilstoši viesnīcas administrācijas noteiktajiem grafikiem, atkarībā no sezonas un laika apstākļiem. Centrālo gaisa kondicionēšanas sistēmu kontrolē viesnīcas administrācija, atsevišķie gaisa kondicionieri ir individuāli regulējami viesnīcas numuros. Pirms individuālā gaisa kondicioniera ieslēgšanas lūdzam pārbaudīt vai ir aizvērti logi, numura un baloka durvis. 
Vairākumā gadījumu, ka tūrists neatrodas numurā kondicionieris automātiski izslēdzas. 
 
Seifs viesnīcā
 
Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām izmantot viesnīcas seifus, tie var būt nodrošināti bez maksas viesnīcas numurā vai arī pieejami par papildus samaksu. Saskaņā ar daudzu valstu tiesisko regulējumu viesnīca nav atbildīga par istabā atstātajām vērtībām.
 
Baseins
 
Izvēloties viesnīcu aicinām pievērst uzmanību kāda tipa baseini ir pieejami, vai ir ūdens atrakcijas un izklaides. Peldbaseinu, ūdens atrakciju un ūdens izklaides grafiku nosaka viesnīcas administrācija. Atkarībā no laika apstākļiem viesnīcas administrācija pielāgo baseina apkures sistēmu, ja šāda sistēma pastāv, un nolemj baseina apkures sistēmas sākuma un beigu datumus.
 
Depozīts
 
Viesnīcas var pieprasīt drošības depozītu par atsevišķiem pakalpojumiem, piemēram, pludmales dvieļu īre, seifa izmantošana, sporta inventāra īre u.c. Iemaksātais depozīts tiek atgriezts tūristam, ja inventārs tiek atdots atpakaļ viesnīcai un nav bojāts. 
Depozītu var iemaksāt skaidrā naudā vai rezervējot summu no kredītkartes.

Drošība
 
Lai Jūs varētu baudīt ceļojumu iesakām veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai ceļojuma laikā aizsargātu jūs un jūsu īpašumu.
Tūristiem, kuri uzturas viesnīcās, ieteicams izmantot viesnīcas seifus. Parasti seifs ir pieejams viesnīcas numuros vai reģistratūrā. Vērtslietas, dokumentus un naudu ieteicams glabāt seifos, ne viesnīcas administrācija, ne ceļojumu rīkotājs nav atbildīgi par viesnīcā atstātajiem priekšmetiem. Seifi var tikt nodrošināti bez maksas vai par papildu samaksu. 
Lūdzu neatstāt personīgās mantas autobusā vai citā transportlīdzeklī, jo turisma operators  vai ekskursijas rīkotājs nav atbildīgs par priekšmetiem, kas palikuši bez uzraudzības autobusā vai citā transportlīdzeklī. 
Zādzības gadījumā nekavējoties informējiet ceļojumu aģentu, apdrošināšanas sabiedrību, ja esat apdrošināts ar ceļojuma apdrošināšanu par īpašuma zaudēšanu un sazinieties ar policiju.
 
Elektrība
 
Viesnīcās ir pieejami diva veida strāvas stiprumi: 125 V un 220 V.
 
Dzeramais ūdens

Ūdeni no krāna nav ieteicams dzert, jo hlorēts vai baktēriju piesārņots ūdens var sabojāt Jūsu veselību un atpūtu. Dzeramo ūdeni var iegādāties jebkurā veikalā vai viesnīcā. Mēs neiesakām iegādāties dzērienus no ielu pārdevējiem.
 
Troksnis
Dažas no piedāvātajām viesnīcām atrodas trokšņainos kūrortos, netālu no diskotēkām, naktsklubiem, bāriem, tūristu ielām vai lidostas, kas var traucēt atpūtai. Pie viesnīcas var tikt veikti būvniecības darbi, kas nav atkarīgi no tūrisma operatora vai izvēlētās viesnīcas administrācijas, bet gan no pašvaldības vai uzņēmējiem. Pirms ceļojuma izvēles mēs iesakām izteikt savas vēlmes ceļojumu aģentūrai, lai atrastu Jums piemērotāko atpūtas vietu. Viesnīcas administrācija nav atbildīga par troksni ārpus viesnīcas. 
 
Dzīvnieki viesnīcas teritorijā
 
Lielāka daļa viesnīcu atrodas gleznainās, dabas ieskautās vietās, kas ļauj dažādiem dzīvniekiem iekļūt viesnīcas teritorijā, galvenokārt tie ir kaķi, suņi, ķirzakas vai putni. Mēs atvainojamies, ja tas rada neērtības, bet tūroperators TUI neuzņemas atbildību par šādām situācijām, jo nevar ietekmēt dzīvnieku piekļuvi viesnīcas teritorijai.
 
Medicīniskie pakalpojumi
 
Ja dodaties ceļojumā, iesakām Jums iegādāties ceļojuma apdrošināšanu. 
Ja iestājies gadījums, kad ir nepieciešama medicīniskā, vai kāda cita veida palīdzība, lūdzu zvaniet uz apdrošināšanā norādīto numuru, kā arī informējat TUI pārstāvi. 
Daudzas viesnīcas piedāvā ārsta pakalpojumus, informāciju lūdzam noskaidrot viesnīcas reģistratūrā vai pie TUI pārstāvjiem. 
Ja ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, lūdzam ņemt līdzi personas apliecinošu dokumentu un apdrošināšanas dokumentus. 
 
Informatīva tikšanās ar TUI pārstāvi
 
Jūsu atvaļinājuma laikā par Jums rūpēsies profesionāli TUI pārstāvji, kuri runā latviešu, krievu un angļu valodā. Jūsu viesnīcā tiks rīkotas informatīvās sanāksmes, kuru laikā pārstāvis sniegs jums noderīgu informāciju par valsti, tradīcijām, viesnīcas pakalpojumiem, ekskursijām un izklaides iespējām.
  
Ekskursijas, tūristu braucieni un izklaides iespējas
 
Informatīvās sanāksmes laikā TUI pārstāvis sniegs informāciju par to, kur un kā pavadīt brīvo laiku, ieteiks Jūsu vēlmēm atbilstošākās ekskursijas un izklaides iespējas, sniegs detalizētu informāciju par cenām, programmas ilgumu un maršrutiem. 
Ja grupa netiek nokomplektēta ar minimālo cilvēku skaitu attiecīgajai ekskursijai, tā var tikt atcelta, par to iepriekš Jūs informēs TUI pārstāvis. 
TUI Baltics neuzņemas atbildību par ekskursijām, ko tūrists iegādājas ārpus TUI Baltics piedāvājuma no citiem pārstāvjiem vai privātpersonām. 
 
Publiskās pludmales
 
Lielākajai daļai viesnīcu nav  privātās pludmales. Ir pieejamas publiskās pludmales, kur tūristi var baudīt atpūtu kopā ar vietējiem iedzīvotājiem. Lūdzam pievērst uzmanību, ka par saulessagiem un sauļošanās krēsliem var būt piemērota papildus samaksa, tas atkarīgs no viesnīcas administrācijas. Pašvaldība nosaka pludmales darba laiku un ir atbildīga par tās tīrību. Ne viesnīcas administrācija, ne tūroperators nav atbildīgs par publiskās pludmales kārtību. 
 
Pretenzijas
 
Visa veida pretenzijas, kādas ceļojuma laikā radušās Ceļotājam, ir jāpaziņo uz vietas TUI Baltics pārstāvim vai ceļojuma vadītājam. Iebildumi par neatrisinātām vai neatbilstoši risinātām problēmām, iesniedzami rakstveidā uz vietas. Gadījumā, ja konfliktsituāciju neizdodas atrisināt uz vietas, pretenzija iesniedzama rakstveidā TUI Baltics birojā (juridiskā adrese: Vienības gatve 109-311, telefons +371 63007770, e-pasts: riga@tuibaltics.eu) 15 darba dienu laikā pēc iegātā ceļojuma beigām. TUI Baltics sniedz rakstveida atbildi 15 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Strīdi par neatbilstošu šī līguma izpildi vai nepildīšanu, risināmi sarunu ceļā, bet neizdodoties vienoties, – Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktā kārtībā; 

​Pretenzija par lidojuma aizkavēšanos, atcelšanu vai iekāpšanas atteikumu, bagāžas nozaudēšanu, bojājumu vai aizkavēšanos ir jāiesniedz tieši aviokompānijai: ja lidojums tiek izpildīts ar aviokompāniju "Onur air", prasība tiek iesniegta caur e-pastu rakstot uz crm@onurair.com

Pretenzija par lidojuma aizkavēšanos, atcelšanu vai iekāpšanas atteikumu, bagāžas nozaudēšanu, bojājumu vai aizkavēšanos ir jāiesniedz tieši aviokompānijai: ja lidojums tiek izpildīts ar aviokompāniju "Holiday Europe", prasība tiek iesniegta caur e-pastu rakstot uz crm@holidayeurope.bg

Svarīgas saites
 
Mēs iesakām rūpīgi izpētīt Valsts tūrisma departamenta sniegto informāciju tūristiem tīmekļa vietnē https://www.latvia.travel/.
Jūs varat atrast arī noderīgu informāciju par valsti, kuru jūs apmeklēsiet Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā  www.mfa.gov.lv 

Svarīgi kontakti
Latvijas Republikas Vēstniecība Turcijā
Adrese: Reşit Galip Caddesi, No.95 G.O.P. 
Çankaya, Ankara, Turkey
Tālrunis: +903 12 405 6136
Fakss: +903 12 405 6137
E-pasts: embassy.turkey@mfa.gov.lv
consulate.turkey@mfa.gov.lv 

​Latvijas Republikas Vēstniecība Spānijas karalistē
c/Moreto 5 - 1d, 28014 Madrid, Spain
Tālrunis: +34 91 369 13 62
Fakss: +34 91 369 00 20
E-pasts: embassy.spain@mfa.gov.lv
consulate.spain@mfa.gov.lv
 
Latvijas Republikas Vēstniecība ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKĀ
8th Floor, Abou El Feda Building,
3 Abou El Feda Street, 
Zamalek, Cairo, Egypt
Tālrunis +202 2 7384188
+20 100 603 4488 Tikai ārkārtas gadījumos Latvijas valstspiederīgajiem
Fakss: + 202 2 7384189
E-pasts: embassy.egypt@mfa.gov.lv
 

Mēs izmantojam sīkfailus. Turpinot izmantot vietni, jūs piekrītat to izmantošanas noteikumiem. Cookie policy